ఇటురాయే ఇటురాయే.. నీమీదే మనసాయే..

నీ స్టైలే చదాస్
నీ స్మైలే కలాస్
నీ హైటే క్లాసు మాసు రేషే

ఇటురాయే ఇటురాయే.. నీమీదే మనసాయే..
ఇటురాయే.. గొడవ గొడవాయే..

ధడక్ ధడక్ అని దేత్తడి దేత్తడి..
ధడక్ ధడక్ అని పచ్చడి చేసావ్ .. నడుము తడిమేశావ్

యే ఫటక్ ఫటక్ అని గుప్పెడు గుండెను
కొరుక్కొరుక్కొని నువునమిలేశావ్.. ఓ..ఓ..

ఈ ఫ్రెంచి ఫిడేల్ జరదేఖ్‌రే ఓ..ఓ..
నీ తళుకు బెళుకు యహ సూపరే..ఓ..ఓ..

హే కిక్కులేని లైఫ్ అంటే ఉప్పులేని పప్పుచారు
ఊసులేని జిందగీని ఒప్పుకోరే కుర్రకారు .. ఏక్‌బమ్మీరే

ఇటురాయే ఇటురాయే.. నీమీదే మనసాయే..
ఇటురాయే.. గొడవ గొడవాయే..

ధడక్ ధడక్ అని దేత్తడి దేత్తడి..
ధడక్ ధడక్ అని పచ్చడి చేసావ్ .. నడుము తడిమేశావ్

గుండి సూది వున్నది.. గుచ్చుకొవడానికే
కంది చేను వున్నది.. కుట్టి పొవడానికే
మేరే దిల్ ఉన్నది.. నీకివ్వడానికే
అది పడి పడి దొర్లెను చూడే..

తేనె లాంటి పిల్లాడే.. పేరు పెట్టి చూడకే
తిమ్మిరాగనందిలే.. వాహ్హ వాహ్హ..

ఏంజరగనివ్పు పనిలేదులే.. వావా హువా..
యే.. నిన్నదాక లొల్లి పెట్టి.. ఇప్పుడంటే సుప్పనాతి
ఆడపిల్ల బయడపడితే అల్లరల్లరవ్వ దేంటి.. ఓసి నాతల్లో..

ఇటురాయే ఇటురాయే.. నీమీదే మనసాయే..
ఇటురాయే.. గొడవ గొడవాయే..

తేనేపట్టు వున్నది .. రేగిపొవడానికే..
చీరకట్టు వున్నది .. జారిపొవడానికే..
నువ్వు చూడటానికే చేతులేయ్యడానికే
ఈ కిటకిట పరువం నీకే..

ఈడు ఎందుకున్నది .. గోల చెయ్యడానికే
గోడ దూకడానికే.. వావ్వావువా ..

హే.. విదియ తదియలింక దేనికే.. ఓ..ఓ..ఓ..
హే.. విల్లులాంటి ఒళ్ళునాది భల్లు మంటు వంచుకోర..
ఒంపు సొంపులోన వుంది పాలధార పంచదార ..
ఏత మేసెయ్‌రో

ఇటురాయే ఇటురాయే.. నీమీదే మనసాయే..
ఇటురాయే.. గొడవ గొడవాయే..

ధడక్ ధడక్ అని దేత్తడి దేత్తడి..
ధడక్ ధడక్ అని పచ్చడి చేసావ్ .. నడుము తడిమేశావ్

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in తెలుగుమూవీస్ సాంగ్స్ లిరిక్స్, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.