జగన్ గెలవాలి

ఇప్పుడు ఆదిపత్యం కోసం జరుగుతున్న రాజకీయ యుద్ధం
నీతికి అవినీతికి జరుగుతున్నది కాదు,
ధర్మానికి అధర్మానికి జరుగుతున్నది అంతకన్నా కాదు.

అవినీతి కాంగ్రెస్ తమకు లొంగి వుండలేదని
దమ్ము ధైర్యం ప్రజాభిమానం వున్న యువకుడిపై
అధికార దుర్వినియోగం చేస్తూ చేస్తున్న దాడి.

ఒక మనిషిని అభిమానించాలంటే
కులమో
మతమో
ప్రాంతమో
సానుభూతో
మరొకటో
ఒక కామన్ పాయింట్ కనిపించాలి.

జగన్‌ను ఎవరైనా అభిమానించడానికి ఒకే కారణం. జగన్ దమ్ము ధైర్యం. ప్రత్యర్ది ఎంత స్ట్రాంగో తెలిసి కూడా ఇంతిలా పొరాడుతున్న జగన్‌కు కచ్చితంగా ఏది తప్పో ఏది ఓప్పో తెలుసు. డబ్బు సంపాదన మన వ్యవస్థలో వున్న ఒక లొపాన్ని కరెక్ట్‌గా పట్టుకొని చేసాడు. ఆ పని అవకాశం వస్తే ఎవరైనా చేస్తారు.

కులం చూసి తమ నాయకులకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు, జగన్‌పై కులముద్ర వెయ్యడం తప్పు.
అన్నీ మతాలను సమంగా చూసే జగన్‌కు మత ముద్ర వెయ్యడం తప్పు.
ప్రతి ఊరిని తమ సొంత ఊరులానే అభివృద్ది చేస్తాడనే ఆశతో ఆదరిస్తున్న ప్రజలు వున్నారు. జగన్‌పై ప్రాంత ముద్ర వెయ్యడం తప్పు.

జగన్ కు ఇప్పుడు వున్న సపొర్ట్ కేవలం అతను పొరాడుతున్న విధానం చూసే అని గ్రహించండి. దానితో పాటు మీరు సపోర్ట్ చేసే నాయకులు కూడా రాజకీయ అవినీతిపరులే అని తెలుసుకొండి.

అందుకే ప్రజా పక్షపాతి జగన్ గెలవాలి.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.