ప్రత్యేక తెలంగాణను వ్యతిరేకించడం తప్పు

ఏది డ్రామానో .. ఏది నిజమో తెలియడం లేదు ..

నిజంగా పోరాడే సీమాంధ్ర ప్రజలకు నా విజ్ణ్జప్తి:

సీమాంధ్ర కెపిటిల్ మీకు దగ్గరగా వుండేట్టు పోరాడండి .. ఆ కెపిటిల్ అభివృద్ధి చెందాక ఆ ప్రాంతంను ప్రత్యేక రాష్ట్రం చేయకూడదని హామీ కోసం పోరాడండి ..

ఈ గోల అంతా ఎందుకు అనుకుంటే , ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పోరాడండి ..

అంతే కాని ఇప్పుడు:
ప్రత్యేక తెలంగాణను వ్యతిరేకించడం తప్పు
సోనియా గాంధీ లేదా కేంద్ర కాంగ్రెస్ ను విమర్శించడం తప్పు. రాష్ట్రంలో అన్నీ పార్టీలు ఒప్పుకుంటేనే వారు ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నారు ..

రాష్ట్ర విభజనలో అన్నీ రాజకీయ పార్టీల భాగం ఉన్న మాట వాస్తవం.

సీమాంధ్ర నాయకులు చేయవలసిన పని ఏమిటంటే, సీమాంధ్రను డెవలప్ చెయ్యాలి..

మాటకు కట్టుబడి మాట్లాడుతున్న చంద్రబాబు నాకు బాగా నచ్చాడు ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.