ఇప్పుడైనా నిజాలు మాట్లాడండిరా!

ఇంకా సమైకాంధ్ర ఏమిటిరా? మీరు నాయకులు ఏమిట్రా?

ఇంకా ఎన్ని రోజులు చెయ్యాలి పోరాటాలు? ఇంకా ఎంతమంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవాలి?

ఇప్పటికైనా నిజాలు మాట్లాడండి ..

మాకు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాటుకు అభ్యంతరం లేదని చెప్పండి.

మీ అభ్యంతరం అభివృద్ధి చెందిన హైదరాబాద్ లో షేర్ కోసమే అని చెప్పండి .. పరిష్కారం అడగండి

ఇంకా సమస్యలు వుంటే వాటి పరిష్కారినికి మార్గాలు అడగండి ..

ఇప్పటికైనా నిజాలు మాట్లాడండి .. ఇంకా ఎన్ని రోజులు ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు పెంచుతారు?

అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఒప్పుకుంటేనే కదా .. కేంద్రం ఓకే అంది. కేంద్రాన్ని తిట్టడం ఏమిటిరా @#(!(?

మీ డ్రామా రాజీనామా నాటకాలతో విసుగు చెందాం.

ఇప్పుడైనా శాశ్వత పరిష్కారం కోసం నిజాయితీగా పోరాడండి.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.