జై చిరంజీవ!

ఇన్నాళ్ళకు చిరంజీవి నోటి వెంట తన మనసులోని మాట స్పష్టంగా చెప్పడం వింటున్నాను .. నేను చిరంజీవి దగ్గర నుండి ఎక్సపెట్ చేస్తున్నది ఈ స్పష్టతే ..

నేను చిరంజీవి దగ్గర నుండి ఎక్సపెట్ చేస్తున్నది ఈ స్పష్టతే ..

Click Here

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.