హైదరాబాద్ ను కాపాడండి

ఇప్పటికే హైదరాబాద్ సగం చచ్చిపోయింది .. ఇంకా చంపవద్దు ..

సీమాంధ్ర ప్రజలు or నాయకులు తెలంగాణ వాళ్ళకు ఏ మాత్రం తీసిపోని రౌడీలు ..

కొట్టుకోవడం .. నాశనం చేసుకోవడం మొదలు పెడితే .. మిగిలేది బూడిదే!

ఇప్పటికే ‘హైదరాబాద్’ రియల్ హేస్టేట్ పాతాళలోకం లోకి పోయింది .. గొడవలు లేకపోయినా పెరిగే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు ..

గొడవలు మొదలయితే .. ఇంకా తగ్గే అవకాశాలు వున్నాయి ..

‘హైదరాబాద్’ పై ఒక అంగీకారానికి వస్తే మంచిది .. హైదరాబాద్ ను కాపాడండి .. హైదరాబాద్ కు పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకురండి ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.