రాష్ట్ర పరిణామాలు హ్యత్యా రాజకీయాలకు దారి దీస్తాయా?

రాజకీయాలంటే నోటికి హద్దు లేదు .. ఎవడికి ఇష్టం వచ్చి వారి వారి సొంత మీడియలలో వాగుతున్నారు ..

ప్రస్తుత రాష్ట్ర పరిణామాలు హ్యత్యా రాజకీయాలకు దారి దీస్తాయంటున్నారు హరీష్ రావు ..

ఎవరు బాధ్యులు ?

నిందలు వేయడం కాదు .. ఎవరనేది బయట పెట్టాలి .. or ఇదొక పెద్ద నాటకమా?

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.