అందోళనలు సీమాంధ్ర నుంచి తెలంగానకు షిప్ట్ – Get Ready

ఇప్పుడే సి.యం స్పీచ్ చూసా. అందోళనలు సీమాంధ్ర నుంచి తెలంగానకు షిప్ట్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రధాన కారణాలు:
1) హైదరాబాద్
2) నీటి పంపకాలు

తెలంగాన అసాధ్యం.

నాయకులు ఇప్పటికైనా నిజాలు మాట్లాడేలా చేసిన Central Congress కు ధన్యవాదాలు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.