ఇన్నాళ్ళు కలిసుండి ఏమి సాధించాం?

మా ప్రాంతం వెనుకబడి పోయింది .. మా ప్రాంతం వెనుకబడి పోయింది .. అని లుచ్చా రాజకీయ నాయకులు సోది చెప్పుతున్నారే. ఇన్నాళ్ళు కలిసుండి ఏమి సాధించాం?

విడిపోయి కూడా సాధించేది ఏమీ వుండదు కూడా.

అందిన కాడికి అందినోడు వ్యక్తిగతంగా దోచుకు తినడం తప్ప, న్యాయబద్ధంగా ఎవరు చేయవలసిన పనులు వాళ్ళు చేసి, యువతకు సరైన మార్గం చూపుతున్నారా?

పాలకులంతా .. లేచామా? దోచుకున్నామా? అనే ధోరణి తప్ప, భవిష్యత్తు గురించి ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా?

కులం, మతాలతో ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు దోచుకున్నది చాలాక, ఇప్పుడు ప్రాంతం పేరుతో అమాయక ప్రజల శవాల మీద దోచుకొవడానికి ప్రహా ప్రతినిధులంతా రెడీ..

ప్రాంతం పేరుతో విద్వేషాలు రేపే నాయకులను తిట్టవలసింది పోయి .. ఒక ప్రాంతం ప్రజలను మరో ప్రాంతం ప్రజలు తిట్టుకొవడం బాగోలేదు ..

లుచ్చా రాజకీయ నాయకులను పచ్చి బూతులు తిట్టండి ..

పార్టీలను వదలకుండా .. ప్రజలు చేస్తున్న ఉద్యమంలోకి వస్తుంటే చెప్పులతో కొట్టండి ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.