పచ్చి అబద్దం

సీమాంధ్ర నాయకులు మోసాలు చెయ్యడంలో మొనగాళ్ళు.

తెలంగాణ నాయకులు బౌతికదాడులు చేయించలేదా? — దీనిని బట్టి అర్దం అవుతుందేమిటంటే ..

తెలంగాన నాయకులు అబద్దాలు చెప్పడంలో ఆరితేరిపొయారు.

ఒక పక్క మోసాలు .. ఇంకో పక్క అబద్దాలు .. ఈ పరిణామాలు ఎక్కడికి దారి తీస్తాయో?

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in నిజంకాకపోవచ్చు, రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.