మాటకు కట్టుబడిన చంద్రబాబుకు హృదయ పూర్వక వందనాలు

తెలంగాన నాయకులు నోరు విప్పితే చాలు .. పచ్చి అబద్ధాలు. వారు కోరుకున్న తెలంగాన వచ్చేసాక కూడా, ఇంకా వారి తీరులో మార్పు రాకపొవడం విచారకరం.

సీమాంధ్ర నాయకులు అంటే మోసానికి పెట్టిన పేరు. ఈసారి మోసం చెయ్యకుండా మాటకు కట్టుబడిన చంద్రబాబుకు నా హృదయ పూర్వక వందనాలు. అదే చేత్తో నీచంగా ప్రవర్తిసున్న కొందరు సీమాంధ్ర తెలుగుదేశం నాయకులను కూడా కంట్రోల్ చెయ్యాలి.

ఇంకా ఎన్ని రోజులు తెలంగాన ప్రజలను మోసం చేస్తారు?

హైదరాబాద్ పూర్తిగా తెలంగాన నాయకుల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయి, సీమాంధ్ర ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా వుంటే చాలు. హైదరాబాద్ ఇరుప్రాంతాలకు ఉమ్మడి శాశ్వత రాజధానిగా వుంచగల్గితే ఇంకా మంచిది.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.