తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంత నీచమైన నాయకులతో నిండివుందో .. ఛీ!

హరికృష్ణ ఆడేది పెద్ద నాటకమే .. కాని

ఇంత దరిద్రుల్లతో తెలుగుదేశం పార్టీ నిండిపోయిందంటే చాలా బాదగా వుంది. సొంత పార్టీ హరికృష్ణ గురించి ఎంత దారుణంగా మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి. K E Krisna Murthy (ఎవరో నాకు తెలియదు)

వీళ్ళా మన నాయకులా? ..
కులం ..
డబ్బు ..
ప్రత్యన్నమయం ..
సానుభూతి ..
సెంటిమెంట్ లను అడ్డుపెట్టుకుని ప్రజలను మోసం చేసే నాయకులు పెరిగిపొతున్నారు .. ఛీ .. ఛీ ..

నిజాయితీగా ప్రజల కోసం పనిచేసే నాయకుడు ఒక్కడు కూడా లేడు .. ఇలాంటి దరిద్రులు రానివ్వరు .. పబ్బం గడుపుకొవడానికి పార్టీ కావాలి .. తప్ప ప్రజల కోసం కాదు. ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఇలా మాట్లాడటం దారుణం.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.