వుండవల్లి మాయ మాటలు బాగా చెపుతాడు

కాంగ్రెస్ చేసిన తప్పులు ఒప్పుకొవడం నచ్చింది .. రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి, పరిష్కారం కోసం పని చెయ్యాలనడం బాగుంది.

ఆయన లేటుగా స్పందించడం వలన, ఆయన మాటలు నాకు మాయ మాటల్లా అనిపిస్తున్నాయి.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.