తెలంగాన ప్రజలు కూడా సమైక్యం అనే రోజు అతి త్వరలోనే

ప్ర్రత్యేక తెలంగాన అంశం రాజకీయాలకు మాత్రమే.
ఇదిగో తెలంగాణ అదిగో తెలంగాన అనాలి తప్ప నిజంగా ఇవ్వకూడదు.
ప్రతిపక్షం పొరాడాలి. అధికార పక్షం నో అనాలి.
రాజకీయ నాయకులు లబ్ధి పొందాలి అంతే.
ప్రజలు ఎన్ని ఉద్యమాలు చేసినా, లబ్ది దారులు మాత్రం రాజకీయ నాయకులే. వాళ్ళ నాలుకను ఎలాగైనా తిప్పగలరు.

అన్నీ పార్టీలు ప్రత్యేక తెలంగానకు ఓకే అన్నాయి. రాజకీయ లబ్ధి కోసమే సుమా!

సెంట్రల్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియ మొదలు అనగానే, అసలు రంగు బయటపడింది.

సెంట్రల్ కాంగ్రెస్ తీరు చూస్తుంటే, ఈ అంశానికి ఫుల్‌స్టాఫ్ పెట్టే టట్టు వుంది.

రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియ మొదలు పెట్టి, విభజన వలన కలిగే కష్టనష్టాలు ఏమిటో ప్రజలకు తెలిసేలా చేసింది.

1) సీమాంధ్ర ప్రజల గోడు పక్కన పెట్టి, తెలంగాన ప్రజలు కోరుకున్నట్టు హైదారాబాద్‌తో కలిపి పది జిల్లాలతో కూడిన ప్రత్యేక తెలంగాన ఏర్పాటు. ఇది కచ్చితంగా అసాధ్యం.

2) హైదారాబాద్ ఇరుప్రాంతాలకు చెందేలా ఎదోకటి చెయ్యడం. ఇదే జరగబోతుంది.
ఈ కండిషన్ కు లోబడి తెలంగాన ప్రజలు ఓకే అంటారో,
మేము కోరిన తెలంగానకే మాకు కావాలని మళ్ళీ ఉద్యమిస్తారో,
దీనికంటే సమైక్యమే ముద్దు అని కలిసే వుందాం అంటారో చూడాలి.

హైదారాబాద్‌తో కూడిన తెలంగాన రాదు. తెలంగానకు ఎవరూ అడ్డు కాదు, హైదారాబాదే అడ్డు అనే నిజం తెలుసుకొని తెలంగాన ప్రజలు కూడా సమైక్యం అంటారనిపిస్తుంది.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.