స్వరం మార్చిన చిరంజీవి!

యాభై ఏడేళ్ళ రాజధాని మీది కాదంటే ఎవరికైనా బాదే.
హైదరాబాద్ అందరిదీ.
రాష్ట్ర విభజన జరిగి, హైదారాబాద్ అందరికీ చెందేలా ఎదో చేస్తారనుకుంటే .. (UT is one option)

మాకు ఆప్షన్స్ లేవు .. ప్రజలు నిర్దేశిస్తున్నారంటూ సమైక్యాంధ్ర అంటున్న చిరంజీవిని ఏమి అనాలో అర్దం కావడం లేదు.

తెలంగాన ప్రజలు, ప్రజలు కారా? అని ప్రశ్నిస్తున్నాను.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.