సమైక్య డ్రామాలు ఆపండేహే! చిరాకు దొబ్బుతుంది

అభివృద్ది చెందిన హైదరాబాద్ తెలంగాన ప్రాంతంలో వుంది కాబట్టి, వాళ్ళు ప్రత్యేక తెలంగాన కోరుకొవడంలో అర్దం వుంది ..

మేము విడిపొతాం మొర్రో అనో .. మీరు మమ్మల్ని వదిలి పొండ్రో అనో .. అని పచ్చి బూతులు తిడుతుంటే .. ఇంకా మాతో కలిసుండండి అనడంలో అసలు అర్దం వుందా?

హైదరాబాద్‌పై .. ఇతర సమస్యలపై పొరాటం చెయ్యండి .. ఒక మీనింగ్ వుంటుంది ..

యాభై ఏడేళ్ళ హైదరాబాద్ కోసమే మా పొరాటం .. ధైర్యంగా చెప్పండి ..
హైదరాబాద్‌పై కేంద్రం సరైన నిర్ణయం తీసుకునేలా ఒత్తిడి తేవాలి.
హైదరాబాద్ మాది మాత్రమే కాదు, అందరిదీ అన్న నిజం తెలిసిన రోజు, సమైక్యాంధ్ర అని తెలంగాణ వాళ్ళే అంటారు.

సమైక్య డ్రామాలు ఆపండేహే! చిరాకు దొబ్బుతుంది ..

ఎన్ని రోజులు సామాన్య జీవితాలతో ఆడుకుంటారు?

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in Xclusive. Bookmark the permalink.