తెలంగానను ఆపగల్గేది ఒక్క ‘టిఆర్‌యస్స్’ మాత్రమే

తెలంగాన ఏర్పాటుకు అడ్డు హైదరాబాద్. కాని ఆడు అడ్డు .. ఈడు అడ్డు అంటూ.. చావగొట్టి చెవులు మూస్తున్నారు.

హైదరాబాద్ మీద కాంప్రమైజ్ అయితే చాలు.. ప్రత్యేక తెలంగాన ఏర్పడి పొయినట్లే. కాంప్రమైజ్ అంటే, పదేళ్ళో ఇరవైయేళ్ళొ రెవిన్యూ షేరింగ్.

చూస్తా వుంటే ‘టిఆర్‌యస్స్’ ఈ ఆప్షన్ కు కూడా ఒప్పుకునేట్టు లేదు. SO, తెలంగానను ఆపగల్గేది ఒక్క ‘టిఆర్‌యస్స్’ మాత్రమే.

యాభై ఏడేళ్ళ రాజధాని మాది కాకుండా ఎలా చేస్తారనే వాళ్ళ మాటలను పక్కన పెట్టకూడదు. కచ్చితంగా వాళ్ళకు సమాధానం చెప్పాలి.

మా చేతుల్లో ఏమీ లేదు,
ఏమి చేసినా కేంద్రమే చెయ్యాలి అని పంచాయితీ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టినప్పుడు,
కేంద్రం ఏమి నిర్ణయం తీసుకున్నా,
ఇరు ప్రాంతల వారు వారి మాటను గౌరవించాలి.

కాని అలా జరగదు.
ఎందుకంటే,
ఈ నాయకులకు కావల్సింది సాగతీతుడే తప్ప,
పరిష్కారం కాదు..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.