ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారు .. తొక్కేమి కాదు

ప్రజలు నిస్సాహాయులు .. ఏమీ చెయ్యలేరు అన్నది నిజం..

ప్రజలకు భయపడేది ఎవరు?

నాయకుడనే వాడు ప్రజల కోసం బ్రతకాలి. కానీ ప్రజల మీద బ్రతుకుతున్నారు. వారి మధ్య విద్వేషాలు పెంచి బ్రతుకుతున్నారు.

డబ్బుతోనో కులంతోనో ప్రాంతంతోనో మతంతోనో ప్రజలను కొనేసుకుంటున్నారు. వారికి హక్కులు లేకుండా చేసేస్తున్నారు. వాళ్లే నాయకులు. ఏ పార్టీ వైపు గాలి వుంటే ఆ పార్టీలోకి గెలవగలరు.

ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారు .. తొక్కేమి కాదు .. ప్రజలకు ఆప్షన్స్ లేకుండా చేస్తున్న నాయకులు మారనంత వరకు ప్రజలు ఏమీ చెయ్యలేని నిస్సాహాయులే.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.