కులపోరు మొదలైంది

తెలంగాన ఏర్పడటం వలన ఆ ప్రాంతానికి వచ్చే సమస్యలు తాత్కాలికం, అసలు సమస్య మిగతా భాగంతోనే. అందులో సింహభాగం కులాల కుమ్ములాట. కులపోరు మొదలైంది.

చిరంజీవి కూడా అందులో భాగమవ్వడం బాదాకరమైన విషయమైనా, చంద్రబాబు ఎలా డీల్ చేస్తాడో చూడాలి.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.