బొంగులో చట్టాలు

తెలంగాణ వాళ్ళతో ఈ పనికిమాలిన గొడవలు ఏంట్రా బాబు? తొక్కలో చట్టాలు .. బొంగులో చట్టాలు .. ఎవడికి కావాలి?

తెలంగాణ వాళ్ళకు  విద్యుత్తు కావాలి. ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నారు. అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఏమి పని?

రిజర్వాయర్‌లో  నీటి మట్టం  తగ్గితే వచ్చిన నష్టం ఎమిటో?

let the people face it ..

ఈ పనికిమాలిన గొడవలతో ప్రజల మధ్య మనస్పర్దలు తప్ప .. ఎమైనా వుపయోగం వుందా?

విడిపొయిన తర్వాత కూడా రాకీయాలు ఏంట్రా .. లుచ్చా వెధవల్ల్లారా .

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.