తెలుగువాళ్ళకు మంచిరోజులు

చంద్రబాబు .. కెసీఆర్ .. రాజకీయంగా ఎంత కొట్టుకున్నా తమ ప్రాంతాలని అభివృద్ది చేసుకునే పనిలో పడ్డారు.

కెసీఆర్ .. ప్రజలను విడదీసి మాట్లాడని రోజు కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. చేతల్లో ఏమి కీడు చెయ్యడం లేదు కాబట్టి. OK.

చంద్రబాబు. No Words, The Best CM. కులాధిపత్యం ఎవరొచ్చినా తప్పదు కాబట్టి, కమ్మ వారి డామినేషన్ .. OK.

తెలుగువాళ్ళకు మంచిరోజులు వస్తాయనిపిస్తుంది.

ఎన్నో విమర్శలు మాత్రమే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీ ఉనికినే పొగొట్టుకొని రాష్ట్రాన్ని విడదీసి .. ముష్టి మాటాల యుద్దాలకు ఫుల్‌స్టాఫ్ పెట్టినందుకు thanks to central congress & Sonia Gandhi.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.