చాలా రోజులు అయ్యింది

చాలా రోజులు అయ్యింది. సినిమాలు & మెగా కుటుంబం పుణ్యామా రాజకీయాలు .. నా కలలు & అభిప్రాయాలు .. పంచుకొవాలని వుంది. కాని ఫాలో అవ్వడం ఒక ఎత్తు, వాటి గురించి ఆలోచించడం ఒక ఎత్తు . plan చెయ్యాలి.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in a2z. Bookmark the permalink.