రామ్‌చరణ్ తప్పు చేసాడు

Screen Shot 2015-11-28 at 2.25.49 PM

బ్రూస్‌లీ సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు, ఆ సినిమా కథంతా తామే చేసినట్టుగా ఒక టి.వి5 ఇంటార్వ్యూలో బిల్డప్ ఇచ్చాడు కోనవెంకట్. ఇప్పుడు మాట మార్చి బ్రూస్లీ వల్లే నా ఇమేజ్ దిగజారింది అని అంటున్నాడు. జయపజయాలు ఎవరికైనా కామన్. వాటివల్ల డిమాండ్ తగ్గుద్దెమో కాని, ఇమేజ్ దిగజారటం వుండదు. ఈ స్టే్‌ట్‌మెంట్‌తో మాత్రం కోనవెంకట్ అంటే ఇష్టపడే వాళ్లకు అసహ్యం కలిగేలా చేసాడు.

bottomline:
రామ్‌చరణ్ తప్పు చేసాడు. వ్యక్తిగతంగా ఇంత ఇగో వున్న వాళ్ళను కలపాలనే ప్రయత్నం కచ్చితంగా పెద్ద గుణపాఠం.

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in Featured, Mega Family. Bookmark the permalink.