యాక్షన్ సీక్విన్సస్ హైలట్ కాబోతున్నాయి

IMG_6973

సినిమా పబ్లిసిటీలో భాగంగా సర్‌ప్రైజ్‌గా వుంచవలసినవన్నీ రివీల్ చేసేస్తున్నారు. పవన్‌కల్యాణ్ అన్నీ తానై చేసిన సినిమా సర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్. ఇంతకు ముందు అన్నీ తానై చేసిన గుడుంబా శంకర్ లో ఫైట్ సిక్వీన్సస్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. పవన్‌కల్యాణ్ డిజైన్ చేస్తే ఎలా వుంటాయో. ఫ్యాన్స్‌కు పండగే. విడియోస్ & విశేషాలు ఏమీ రివీల్ చెయ్యకుండా పబ్లిసిటీ చేస్తే బాగుంటుంది.

28 March 2016
Hyderabad

Pawan Kalyan’s upcoming film Sardaar Gabbar Singh has high-octane action scenes that are expected to give bone-chilling experience. The film’s fight episodes are very well-conceived – smartly written and meticulously executed, thus making Sardaar a good action film that action-lovers should look out for. And if these are not just enough, high-end camera equipment, like Phantom Dolly cameras, Hexacopter flying cameras and Gimbal cameras, is zeroed in on, in abundance to enhance the experience of action scenes.

Action choreographers Ram-Lakshman brilliantly designed the fight episodes keeping in Pawan’s humongous fan base in mind. At the same time, they also saw to it that they’d appeal to normal movie-goers.

On the flip side, there won’t be any noxious doses of violence in the film. Since Pawan has huge following in ladies and children, Pawan said a strict ‘no’ to the scenes of gory and blood-shed. Pawan made sure there wouldn’t be overdose of action and the action part is kept only when it’s necessary. The action part is equally balanced with humour elements which tickle the funny-bones of audiences.

The introduction fight is shot in a special erected set of gun factory. The fight episode was shot over 10 days and it shaped up really well. Veering towards the interval fight sequence, it is one of the key fight episodes in the film where whole village moves. Approximately 80 to 100 fighters are used for this special sequence. The fight plays significant role in the film as it changes the entire mood of the film and sets new tone. The movie which runs on entertainment mode until the interval, enters into serious mode post-interval. Also, for action-comedy lovers, there’s a light-hearted fight episode that evokes laughs instantly and it is expected to be an out-and-out entertaining sequence.

Of all the fight episodes in Sardaar, the climax fight episode is going to stand out. Pawan, director Bobby, stunt masters Ram-Lakshman and whole creative team of Sardaar took special care on the climax fight scene. Going by the visuals and inside buzz, Sardaar’s climax fight is likely to make a lasting impact and this will be one of the best climax fight episodes in Pawan’s career.

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్, Featured. Bookmark the permalink.