అజ్ఞాతవాసి -బయటకొచ్చి చూస్తే

బయటకొచ్చి చూస్తే టైమేమో త్రీవో క్లాక్
ఇంటికెళ్లే 12 B రూటు మొత్తం రోడ్ బ్లాక్
బయటకొచ్చి చూస్తే టైమేమో త్రీవో క్లాక్
ఇంటికెళ్లే 12 B రూటు మొత్తం రోడ్ బ్లాక్

ఓయ్
నీ చేతికున్న బేంగిల్సే తాలమేసె నా శాండిల్సే
వాక్ వే లో చూస్తే పువ్వులా రెక్కలు ఫుల్ గా కప్పేసే
కార్నర్ లో కాఫీ షాప్ వేడి వేడిగా విజిలేసే
బస్ కిటికీ దగ్గర కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఫోన్లో మోగే
FM లో ఎవరో పాడితే ఒళ్ళంత ఎందుకో ఊగెనే
ఆపిల్ పండులా సూరీడె
యారోప్లైన్ లా నాగుండే
తేలిందె గాలిలో మబ్బులా
జారిందే నేలపై నీడలా
ముల్లై గుచ్చెనే షడెన్ గా చల్లగాలే విలన్ల

బయటకొచ్చి చూస్తే టైమేమో త్రీవో క్లాక్
ఇంటికెళ్లే 12 B రూటు మొత్తం రోడ్ బ్లాక్
బయటకొచ్చి చూస్తే టైమేమో త్రీవో క్లాక్
ఇంటికెళ్లే 12 B రూటు మొత్తం రోడ్ బ్లాక్

నీ పక్కనున్న వేళ కార్ హార్న్ కూడా
క్లాసికల్ మ్యూజిగ్గా
ఈ మండుటెండ కూడా ఏసి జల్లుతోంది
నీ నవ్వులోని మేజిక్కా
టాక్సీ హైర్ చేసి నువ్వు బేరమాడుతుంటే
క్యూట్ గుందే బేసిగ్గా
బ్రేక్స్ వేసినప్పుడల్లా నీ బుగ్గనన్నుతాకి
సారి చెప్పె నాజూగ్గా
నువ్వున్న కిటికీ ఏవైపొ వెతికి
వాట్స్ ఆప్ చేస్తావా
మబ్బుల్ని కదిపి మొహమాట పెట్టి
చంద్రుణ్ణి తెస్తాగా

బయటకొచ్చి చూస్తే టైమేమో త్రీవో క్లాక్
ఇంటికెళ్లే 12 B రూటు మొత్తం రోడ్ బ్లాక్
బయటకొచ్చి చూస్తే టైమేమో త్రీవో క్లాక్
ఇంటికెళ్లే 12 B రూటు మొత్తం రోడ్ బ్లాక్

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in Lyrics. Bookmark the permalink.